služby

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Aplikovaný ekonomický výskum a vývoj (regionálny rozvoj, výstavba, stavebníctvo, priemysel stavebných látok, bytová výstavba a bývanie, zamestnanosť, nezamestnanosť, atď.), spracovanie analytických a prognostických štúdií, monitorovanie, terénny a marketingový prieskum, riešenie problémov stavebného trhu, jeho oživenia, formovania odvetvovej, regionálnej politiky stavebníctva, medzinárodné porovnávania a pod.,

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu