služby

Euroconstruct

Euroconstruct

EUROCONSTRUCT je združenie, ktoré bolo založené v roku 1975 niekoľkými výskumnými organizáciami ako študijná skupina pre výskum a prognózovanie v stavebníctve.

V súčasnosti tvoria združenie zástupcovia z 19 štátov Európy:

Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko, Španielsko 

Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Írsko, Portugalsko, Belgicko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko

Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko 

Z každej krajiny môže byť v združení len jeden zástupca.

Za Slovensko je členom združenia ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava.

Združenie organizuje dvakrát ročne (v júni a koncom novembra, resp. začiatkom decembra) odborné konferencie, vždy v inej členskej krajine. Na konferenciách sú prednášané poznatky a údaje o vývoji stavebného trhu v Európe a predpoklad jeho vývoja na nasledujúce tri roky.

Pre bližšie informácie o združení a konajúcich sa konferenciách nájdete TU

Konferencie sú určené pre výrobcov stavebných materiálov, výrobkov a zariadení; stavebné podniky; developerov a realitné spoločnosti; banky a finančné spoločnosti pôsobiace v oblasti nehnuteľností a stavebníctva; dodávateľov pre stavebníctvo (mechanizmy, stroje, nástroje); zástupcov verejných organizácií.

V zborníku z konferencie  – Summary Report sú uvedené údaje za 19 členských štátov o dosiahnutej produkcii stavebníctva a jeho predpokladaný vývoj v nasledujúcich rokoch s komentárom a tiež príspevky prednášajúcich podľa uvedeného programu. V samostatnom zborníku – Country Report sú príspevky za jednotlivé štáty, v ktorých je uvedená aj makroekonomická situácia, údaje o stavebníctve, jeho prognóze a to v textovej i tabuľkovej forme. Prípade bližších informácií kontaktujte kostelnik@ueos.sk

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk.

Close Menu