Produkty

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Pre bližšie informácie k metodike pre ohodnocovanie nehnuteľností pre domáci trh v zmysle platných predpisov SR a informácie o aktualizovaných rozpočtových ukazovateľoch stavebných objektov a indexoch vývoja cien stavebných prác, kontaktujte: kostelnik@ueos.sk 

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu