služby

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

ÚEOS – Komercia, a.s. poskytuje služby v oblasti verejného obstarávania:

odborné semináre na vybrané témy – viď školenia

odborné semináre podľa požiadaviek pre organizácie

konzultačnú a poradenskú činnosť

zabezpečenie procesu obstarávania „na kľúč“

tel.č.: + 421 905 658 498, e-mail: frassova@ueos.sk

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu