Produkty

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

„VOP a VTP – SP“ – pomôcka pre verejné obstarávanie

Pre uľahčenie, spresnenie a zrýchlenie práce zmluvných strán, ktoré sa ako objednávatelia a zhotovitelia zúčastňujú na zabezpečovaní stavebných prác, pre korektné vyjadrenie ich zmluvných vzťahov sa vypracovali Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác (VOP – SP). Osobitný význam má uplatnenie všeobecných podmienok pre účastníkov verejného obstarávania, kde ich použitie môže obstarávateľ povinne požadovať. Doplnením a upresnením týchto VOP – SP sú Všeobecné technické podmienky stavebných prác (VTP – SP), ktoré sa spracovali ako pomôcka pre podporu princípu transparentnosti, nediskriminácie a jednoduchosti procesu obstarávania. Ich hlavnou funkciou je pomôcť obstarávateľom, projektantom, zhotoviteľom vyjadriť požadované vlastnosti a podmienky zadávanej stavby a stavebných prác dostatočne presne a pritom jednoducho. Slúžia na to, aby popis predmetu obstarávania a zmluvy o dielo bol stanovený presne a jednoznačne, aby všetci uchádzači mohli a museli popisu rozumieť rovnako. Kompletná sada má spoločný názov VOP a VTP – SP a pozostáva z 32 samostatných zošitov. Samostatný zošit tvoria VOP – SP, Používateľský manuál k VTP – SP a 30 zošitov VTP-SP, z ktorých zošit s označením „0″ má názov „Všeobecné ustanovenia pre všetky druhy stavebných prác a 29 zošitov sa týka už konkrétnych druhov stavebných prác vo väzbe na ich nové triedenie.

Pre viac informácií kontaktujte kostelnik@ueos.sk

 

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu