Produkty

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

„VOP a VTP – SP“ – pomôcka pre verejné obstarávanie

Pre uľahčenie, spresnenie a zrýchlenie práce zmluvných strán, ktoré sa ako objednávatelia a zhotovitelia zúčastňujú na zabezpečovaní stavebných prác, pre korektné vyjadrenie ich zmluvných vzťahov sa vypracovali Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác (VOP – SP). Osobitný význam má uplatnenie všeobecných podmienok pre účastníkov verejného obstarávania, kde ich použitie môže obstarávateľ povinne požadovať. Doplnením a upresnením týchto VOP – SP sú Všeobecné technické podmienky stavebných prác (VTP – SP), ktoré sa spracovali ako pomôcka pre podporu princípu transparentnosti, nediskriminácie a jednoduchosti procesu obstarávania. Ich hlavnou funkciou je pomôcť obstarávateľom, projektantom, zhotoviteľom vyjadriť požadované vlastnosti a podmienky zadávanej stavby a stavebných prác dostatočne presne a pritom jednoducho. Slúžia na to, aby popis predmetu obstarávania a zmluvy o dielo bol stanovený presne a jednoznačne, aby všetci uchádzači mohli a museli popisu rozumieť rovnako. Kompletná sada má spoločný názov VOP a VTP – SP a pozostáva z 32 samostatných zošitov. Samostatný zošit tvoria VOP – SP, Používateľský manuál k VTP – SP a 30 zošitov VTP-SP, z ktorých zošit s označením „0″ má názov „Všeobecné ustanovenia pre všetky druhy stavebných prác a 29 zošitov sa týka už konkrétnych druhov stavebných prác vo väzbe na ich nové triedenie.

V rámci edície verejného obstarávania si môžete objednať sadu VOP a VTP – SP buď v tlačenej forme, alebo v elektronickej forme na CD vrátane prehliadacieho programu za cenu 182,56 € (bez DPH) prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo na adrese:

ÚEOS – Komercia, a.s.

Koceľova 937/9

82108 Bratislava

tel.:  02/581 005 16, 17
fax:  02/581 005 00

Naskenované vyplnené objednávky vrátane podpisu a pečiatky môžte zasielať aj na vyššie uvedené e-mailové adresy resp. fax.

Samostatné zošity možno objednať len v tlačenej forme za ceny uvedené v záväznej objednávke.

Spôsob úhrady (faktúra, hotovosť, dobierka) a odberu (osobne, poštou) treba dohodnúť telefonicky na čísle: 02/581 005 16 alebo 02/581 005 17. Vo väzbe na spôsob odberu bude účtované poštovné a balné.

Záväzná objednávka

Záväzná objednávka vo formáte XLS pre Microsoft Excel 2000 resp. novší

Záväzná objednávkavo formáta PDF pre Acrobat Reader 5 resp. novší

Ružová dolina 27
824 69 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 581005 10

ueos@ueos.sk.

Close Menu