služby

Školiaca činnosť

Školiaca činnosť

Odborné semináre z oblasti verejného obstarávania

Momentálne neponúkame žiadne školenia

Ružová dolina 27
824 69 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 581005 10

ueos@ueos.sk.

Close Menu