Produkty

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Tu nájdete informácie k metodike pre ohodnocovanie nehnuteľností pre domáci trh v zmysle platných predpisov SR a informácie o aktualizovaných rozpočtových ukazovateľoch stavebných objektov a indexoch vývoja cien stavebných prác.

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Indexy vývoja cien stavebných prác CÚ k 31.3.2011
(staršie verzie zasielame po vyžiadaní cez kontaktný formulár)

Ružová dolina 27
824 69 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 581005 10

ueos@ueos.sk.

Close Menu