Produkty

Produkty ktoré poskytujeme

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Metodika pre ohodnocovanie nehnuteľností pre domáci trh v zmysle platných predpisov SR.

Cenníky stavebných prác a stavebných materiálov

Cenové podklady pre kalkuláciu a rozpočty stavebných prác.

Všeobecné obchodné a technické podmienky stavebných prác

Metodické pomôcky pre verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou.

Obchodná činnosť

Výpočtová a kancelárska technika, registračné pokladnice, predaj bytových doplnkov a kolkov.

Ružová dolina 27
824 69 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 581005 10

ueos@ueos.sk.

Close Menu